top of page

בית בהרצליה

בית פרטי

לקוח מקסים, שאוהב לארח, נכה צה"ל עם התאמות מיוחדות,

כולל בריכת שחיה תקנית, תקרה גבוהה של קורות עץ חשופות

ונגישות מכל הכיוונים. שילוב של קלאסי- נקי וסופר פרקטי.

bottom of page