top of page

בית ברמת אביב

דירה

זוג צעיר שרכש דירה בשיכון בן 40 שנה. הדירה עברה מהפך, כולל החלפת כל התשתיות, חלונות ...

מדירה מכווצת ועמוסה, הפכה לדירה מוארת, מרווחת המותאמת בדיוק לדרישות המשפחה המתרחבת

bottom of page