top of page

בית בשרון

בית פרטי

בבית זה היה צריך להתחשב ב 5 חתולים יפיפיים ומטופחים, שצריך להבהיר להם שהם רק הסגנים של בעל הבית...

היה צורך לתחום את המטבח, שנסגר עם פרופיל ברזל מינימליסטי וזכוכית עם חורים לאוורור. הריהוט נבחר מחומרים נעימים ועמידים לשריטות, הפתחים בכל הבית גדלו כדי להכניס הרבה אור וירוק הביתה,

ריהוט חדש נבחר בקפידה ושולב עם ריהוט עתיק שעובר במשפחה, חלק שופץ וחלק הושאר כמו שהוא עם כל האותנטיות שלו.


בנוסף, הגינה עברה מטמורפוזה כדי שתתאים לאירוח.

bottom of page