top of page

בית צבעוני

בית פרטי

הבית הוא זיכרונות ואהבה. 

המשפחה התרחבה, הגוזלים פרשו כנפיים והקן המיתולוגי משמש בעיקר

לאירוח ומפגשים משפחתיים וגם ליומיום של ההרכב המצומצם שנשאר לגור בו.

לבית הזה יש גמישות והזמן עובר עליו כמו ליטוף. 

שיפצנו, מתחנו, עדכנו וחילקנו מחדש ע"פ העיקרון:

"אל תכניס לביתך דבר שאינך יודע עליו שהוא שימושי, או מאמין שהוא יפה"

- ויליאם מוריס

bottom of page